سیاه سیاهم با زرد هماهنگم کن ای استاد

شغلش این بود! بیاید، عاشق کند، تنها بگذارد و برود ... نمی دانم شاید مأمور بود و معذور

خـــدایـــا ! شـــکـــرت کـــه ثـــروتـــمـــنـــد نـــشـــدیـــم . . .

 نمیدونم چرا اینا رو میگم خیلی وقته دارم باهاش کلنجار میرم و خوب درکش میکنم . . . فقیر بودن خوبه . ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 16 بازدید
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
7 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
2 پست
آذر 90
3 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
7 پست
دی 89
12 پست
آذر 89
10 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
3 پست
حس_تاریخ
1 پست
دریا
1 پست
فرغون
1 پست
تفاهم
1 پست
غریبه
1 پست
هفت_سین
1 پست
عروسی
1 پست
روز_عشق
1 پست
29_بهمن
1 پست
بوف_و_برف
1 پست
آتشکده
1 پست
اسم_شعرم
1 پست
تیک_تاک
1 پست
نگهبان
1 پست
افعال
1 پست
شاعر
1 پست
ساعت_2_شب
1 پست
هر_صبح
1 پست
تک_درخت
1 پست
دروغ
1 پست
هرزگی
1 پست
رفت
1 پست
خیانت
1 پست
خدا
1 پست
قاصدک
1 پست
_
2 پست
دل_من
1 پست
مادر
1 پست
بی_تو
1 پست
بغض_13
1 پست
سکوت
1 پست
انتظار
2 پست
the_machinis
1 پست
the_notebook
1 پست
علی
1 پست
شباهت
1 پست
اعتراف
1 پست
دلقک
1 پست
دل_نوشته
1 پست
سیب
1 پست
مترسک
1 پست
cielito_lindo
2 پست