دوباره من ...

دوباره من ، تنهایی و شبانه های بی تو . . .

دوباره من ، غرق در حاله ی سیگار و چای تلخ . . .

دوباره من ، دوستان مجازی و صدای یک آشنای دور . . .

دوباره من ، با کلی بغض و اشکهای نیامده ام . . .

دوباره من ، با کلی دوستت دارم های بی جواب . . .

دوباره من ، خیس از خجالت و شرمساری . . .

دوباره من ، دوباره تهوع و بالا آوردن کلمات . . .

دوباره من ، خواندن فاتحه برای خود و سیگارم . . .

دوباره من ، دوباره سیگار، دوباره تنهایی . . .

دوباره من ، دوباره شب، دوباره ماه . . .

دوباره من ، دوباره غرق در تاریکی و صدای سگ . . .

دوباره من ، دوباره زمستان و دوباره بی وفایی . . .

دوباره های من و چند باره های تو . . .

دوباره من و سه نقطه و یک نقطه ته خط .

 

/ 2 نظر / 20 بازدید