# فقر_و_ثروت

خـــدایـــا ! شـــکـــرت کـــه ثـــروتـــمـــنـــد نـــشـــدیـــم . . .

 نمیدونم چرا اینا رو میگم خیلی وقته دارم باهاش کلنجار میرم و خوب درکش میکنم . . . فقیر بودن خوبه . ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 18 بازدید